OTO Toolkit

De OTO Toolkit biedt informatie en praktische hulpmiddelen voor professionals in de zorgsector die betrokken zijn bij het borgen van continuïteit van acute zorg en de voorbereiding op rampen en crises.

Praktische hulpmiddelen zijn onder meer het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 en het Landelijk Beleidskader 3.0, waarmee u inhoud kunt geven aan het OTO-beleid in uw organisatie.

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0

Zorgketenpartners werken in het landelijk programma Crisisbeheersing en OTO samen aan de continuïteit van acute zorg en een adequate voorbereiding van de zorgsector op rampen en crises. Om meer expliciet aan te kunnen geven welke activiteiten minimaal nodig zijn is het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO ontwikkeld.

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0

Landelijk Beleidskader 3.0

Dit beleidskader is richtinggevend voor de wijze waarop de acute zorgnetwerken de activiteiten van, voor en door de zorgaanbieders ondersteunen. Het plan kijkt vooruit, stelt nieuwe doelen en bouwt voort op het Beleidskader 2.0. In dit beleidskader richten we ons meer op landelijke samenwerking en uniformiteit. Ook maken we naast crisisbeheersing een verbreding naar risicomanagement. OTO is een middel om beide processen in te vullen en te borgen.

Landelijk Beleidskader 3.0