Het OTO-Kennisportaal; dé informatiebron voor de professionals in de zorg die te maken hebben met Opleiden, Trainen en Oefenen ter voorbereiding van geneeskundig handelen tijdens een ramp of crisis.

Uw bijdragen en/of vragen kunt u mailen naar info@otoportaal.nl .

Nieuw op het portaal

 • Netwerkdag kwartiermakers CBRN

  Op 7 september 2016 hebben de kwartiermakers CBRN uit de regio’s Acute Zorg Euregio en Netwerk Acute Zorg regio Zwolle deelgenomen aan de bijscholingsdag. Professionals en experts...
 • Crisisplan

  Van losse plannen naar één integraal crisisplan

   

  Uit de zelfevaluaties Crisisbeheersing en OTO is naar voren gekomen dat de meeste instellingen nog niet beschikken over een crisisplan zoals dit in het Kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO wordt bedoeld.

 • 112 Netwerk, editie 2 - 2016

  De nieuwe 112-Netwerk is uit. In deze editie o.a. aandacht voor de Expertgroep Crisisbeheersing en OTO, het GGB en Grensoverschrijdende Zorg.
 • Traumapost, april 2016

  De Traumapost is een nieuwsbrief uit de TraumaNet AMC regio. In deze nieuwsbrief zijn de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen opgenomen. In deze editie onder meer een artikel over...
 • Wat doe jij als huisarts bij een crisis?

  In bijgaande video, ontwikkeld door de Huisartsenzorg Oost-Achterhoek, wordt uitgelegd wat de rol, taak en verantwoordelijkheid van de huisarts is bij een calamiteit of...
 • Oefenomgeving LCMS Geneeskundige Zorg

  Op 01 mei 2015 valt het startschot voor netcentrisch werken in het geneeskundig netwerk. Vanaf die dag delen drie GHOR-regio’s en twee netwerken acute zorg informatie over...
 • Wat is netcentrisch werken in het ziekenhuis?

  Brand. Gewonden. Resistente bacterie. Uitval van gas. Wateroverlast. Infectieziekten. Jaarlijkse griepgolf. Evenementen. Oud & nieuw. Terroristische aanslag. Bij een...

Pagina's