U bent hier

OTO Gids

Met de OTO Gids is het beschikbare OTO aanbod op een eenvoudige manier toegankelijk. De gids biedt een overzicht van de aanbieders van producten op het gebied van opleiden trainen en oefenen voor de opgeschaalde zorg.

Beschikt u over OTO aanbod? Via dit formulier kunt u deze toevoegen aan het OTO-Kennisportaal.

 

Om u te helpen bij het selecteren van een aanbieder is de keuzehulp ontwikkeld. 

59 resultaten gevonden

Zoekresultaten

 1. Webcast Huisartsen en GHOR

  Nederlands Huisartsen Genootschap

  Na afloop heeft de deelnemer kennis van de GHOR organisatie, de GHOR processen en de eigen taken, rollen en verantwoordelijkheden als huisarts in een situatie van opgeschaalde zorg....

 2. Scholing crisisteam GGD

  Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg, IFV

  Deze scholing voor het crisisteam heeft als doel:• met behulp van een landelijke casus taken en verantwoordelijkheden benoemen voor het crisisteam GGD;• inzicht verkrijgen in de (nieuwe) rol directe...

 3. Basisscholing GGD rampenopvangplan voor procesleiders GGD

  Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg, IFV

  De scholing focust op vergroten/verdiepen van bekwaamheden m.b.t. adviseren van het crisisteam GGD ten tijde van opschaling (intern en multi-opschaling)....

 4. Scholing voor ROP/OTO-functionarissen zorginstellingen

  Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg, IFV

  Door deelname aan de professionaliseringsdagen ontwikkelen de OTO functionarissen:Visie op cyclisch leren, opleiden, trainen en oefenen.Kennis van het leren van professionals.Kennis van onderw...

 5. Basisscholing GROP

  Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg, IFV

  De scholing focust op kennis en vaardigheden teneinde een incident, crisis of ramp te kunnen coördineren volgens de structuur van het GGD rampenopvangplan....

 6. Inleidende PSH-module in het kader van GROP

  Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg, IFV

  De inleidende PSH scholing heeft als doel dat de leden van het MT van een GGD na de scholing:Weten wat de verantwoordelijkheden van de GGD zijn op het gebied van psychosociale hulpverlening.Weten welke...

 7. Introductiescholing GROP

  Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg, IFV

  De introductiescholing GROP heeft als doel dat de functionaris van een GGD na de scholing:Kennis heeft genomen van en inzicht heeft in de structuur van de crisis en rampenbestrijding in Nederland inclusief het ...

 8. Topclass Crisismanagement en Masterclass Crisismanagement

  Pinpoint

  Sleutelfunctionarissen in de zorgsector goed voor te bereiden op grootschalige rampen en crisissituaties (zowel interne als externe rampen)....

 9. Scholing huisartsenzorg onder bijzondere omstandigheden

  Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg, IFV

  Meer kennis van de werkwijze ten tijde van verplaatste huisartsenzorg....

 10. Procesteam GGD Medische Milieukunde

  Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg, IFV

  Deze MMK scholing ‘Het werken met het GROP in de medische milieukunde en de relatie met het draaiboek opschaling MMK’ heeft als doel:Het ontwikkelen/eigen maken/testen van het Regionale draaiboek op...

Pagina's