U bent hier

Beeld en geluid

In beeld en geluid staan audiovisuele middelen voor en over opgeschaalde zorg. Films met ervaringen over rampen en crises, presentatie en meer. U kunt selecteren op verschillende niveaus.

Beschikt u over audiovisuele middelen die voor anderen ook bruikbaar zijn? Via dit formulier kunt u deze toevoegen aan het OTO-Kennisportaal.

13 resultaten gevonden

Volledige inhoud

 1. The Deadly Five

  Voorlichtingsfilm

  Voorlichtingsfilm over het herkennen van toxidromen als inleiding op CBRN cursus en (table top) oefeningen CBRN incidenten of rampen....

 2. Triage

  Beeldengeluid

  Grootschalig incident waarbij 1e voertuig gaat triëren conform LPA 7.2, protocol 5.3 en Triage 5.18....

 3. GROP - GGD Rampen Opvang Plan

  Voorlichtingsfilm

  GGD medewerkers bewust maken van de rol die GGD speelt als er de ramp gebeurt, waarbij de publieke gezondheid in gevaar komt. Ook GGD bestuurders hebben ‘m gezien om voor hen de rol van de GGD binnen het GROP te verduideli...

 4. Crisismanagement in de zorgsector

  Voorlichtingsfilm

  Bij rampen en crises is een belangrijke rol toebedeeld aan de geneeskundige hulpverlening. Deze hulpverlening geschiedt door verschillende ketenpartners. Tijdens een calamiteit dienen zij een gemeenschappelijk doel: effect...

 5. Hoe werkt het GROP-model

  Voorlichtingsfilm

  Door middel van een animatie wordt het doel en de werking van de GGD opschaling bij crises uitgelegd....

 6. Project veiligheid Floriade 2012

  Voorlichtingsfilm

  Doelgroepen bewust maken van het belang van samenwerken en de rol van de Veiligheidsregio Limburg-Noord rondom een belangrijk evenement. ...

 7. Leren van crises; Ontruiming ziekenhuis door brand en stroomstoring

  Voorlichtingsfilm

  Geleerde lessen onder de aandacht brengen bij sleutelfunctionarissen op tactisch en strategisch niveau (CBT / OCT)....

 8. iBridge

  Beeldengeluid

  Deze film heeft als doel autoriteiten, ontwikkelaars en andere hulpdiensten te laten kennismaken met dit concept. Om de film laagdrempelig te houden is gekozen voor het ensceneren van een mogelijke ramp. ...

 9. Promotiefilm Calamiteitenhospitaal

  Voorlichtingsfilm

  Inzichtelijk maken van de inzetscenario’s, capaciteiten en mogelijkheden van het Calamiteitenhospitaal...

 10. Gemeenschappelijke Meldkamer Twente

  Voorlichtingsfilm

  ...

Pagina's