U bent hier

Videoclip: Omgaan met straling besmette slachtoffers

Hoe kunnen risico's bij opvang van een door straling besmette patient beperkt worden?
Deze vraag wordt behandeld in deze videoclip. De clip maakt onderdeel uit van het digitale lespakket 'Crisisbeheersing voor de geneeskundige sector', welke door het LUMC is gemaakt.
De film is bedoeld voor alle zorgverleners in ziekenhuizen, in het bijzonder voor hen die te maken hebben met de opvang van patiënten. Er wordt kort uitgelegd hoe met straling besmette patiënten het beste opgevangen en behandeld kunnen worden.