U bent hier

CBRN

Auteur: 

Hier vindt u beschikbare informatie over CBRN, de komende conferenties en het beschikbare opleidingsaanbod. 
CBRN omvat chemische, biologische, radiologische of nucleaire middelen. Hierbij kan het gaan om grote incidenten met ook grote aantallen slachtoffers maar ook een enkele verdachte poederbrief valt hier onder. CBRN gaat over de gebruikte middelen en niet over de schaal van het incident.
File 363

Een aanslag met CBRN-agentia stelt de hulpdiensten voor een aantal lastige, specifieke vragen. Sommige daarvan hebben te maken met de sterke maatschappelijke onrust die een dergelijk incident of de dreiging daarvan met zich meebrengt. Daarnaast krijgen hulpverleners mogelijk te maken met een aantal hulpmiddelen die buiten de dagelijkse praktijk vallen. Denk hierbij aan voorzieningen voor decontaminatie of beschermende kleding.
Ook Nederland is voorbereid op een CBRN-incident. De samenwerking tussen GHOR en Defensie is geïntensiveerd door de liaison GHOR die nu aan de slag is bij Defensie. Daarnaast is CBRN ook een vast onderdeel geworden van de diverse procesplannen en zijn bestaande scholingen op dit gebied verder uitgebreid. CBRN heeft zeker de aandacht van het veiligheidsveld en de zorg!

Links
E-learning CBRN landelijk beschikbaar voor ziekenhuizen en RAV-en