U bent hier

Projecten

Intro projecten pagina(s)

Wilt u uw landelijke of regionale OTO-project(en) onder de aandacht brengen? Mail deze dan naar: info@otoportaal.nl.

januari 2011

  • Regionaal project Netwerk Acute Zorg Zwolle en Euregio

    Invoering voor alle convenantpartijen van ‘Netcentrisch Werken’.
    De informatievoorziening tussen GHOR, ziekenhuizen, RAV, GGD etc. bij calamiteiten, met veel heen en weer telefoneren en mailen, is voor verbetering vatbaar. De maatschappelijke vraag om snel een gevalideerd, actueel en eenduidig slachtofferbeeld te krijgen wordt bovendien gevoed door Twitter en nu.nl

februari 2012