U bent hier

Regionaal project Netwerk Acute Zorg Zwolle en Euregio

1 januari 2011 tot 31 december 2012
Afgerond: 
Nee
Invoering voor alle convenantpartijen van ‘Netcentrisch Werken’.
De informatievoorziening tussen GHOR, ziekenhuizen, RAV, GGD etc. bij calamiteiten, met veel heen en weer telefoneren en mailen, is voor verbetering vatbaar. De maatschappelijke vraag om snel een gevalideerd, actueel en eenduidig slachtofferbeeld te krijgen wordt bovendien gevoed door Twitter en nu.nl