U bent hier

Cursus Sleutelfunctionaris Crisisorganisatie Zorginstelling (SCZ)

Algemene indruk: 
0
Nog geen stemmen
Doel: 

Na deze opleiding zijn de deelnemers in staat om:

 • de crisisorganisatie binnen en buiten de zorginstelling te begrijpen;
 • de crisiscoordinator te ondersteunen in zowel de koude als de warme fase;
 • de crisiscoordinator te ondersteunen bij het organiseren, ontwikkelen en begeleiden van OTO-activiteiten;
 • ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van rampenopvang-, continuiteits- en crisisplannen;
 • eventueel als specialist aan te sluiten in crisismanagementvergaderingen.


Bewijs van afsluiting:
Getuigschrift


 

Beschrijving product: 

Cursus voor mensen die een sleutelrol vervullen in de crisisorganisatie, onder andere functionarissen die:

 • tijdens een ramp/crisis een sleutelfunctie vervullen in een zorgorganisatie;
 • interesse hebben in rampenopvang en crisisbeheersing;
 • betrokken zijn bij OTO-activiteiten.


De opleiding bestaat uit 3 delen:

 • Crisismanagement
 • Crisiscommunicatie
 • Continuiteitsmanagement


Tijdens de cursus is er bovendien aandacht voor adviesvaardigheid en de positionering van de sleutelfunctionaris.

Duur van de cursus:
ca. 2 maanden (4 lesdagen)


 

Aanbieder: 
Type: 
Opleiden
Doelgroep (sector): 
GHOR
GGD
Ziekenhuizen
Ambulancezorg
Huisartsenzorg
Doelgroep (functionaris): 
Communicatieadviseur
Crisiscoördinator
Huisarts
Informatiecoördinator
Managementteam
Meldkamermedewerker
Ondersteuner
Procesleider/Procescoördinator/Procesmanager
ROP/OTO coördinator
Voorzitter