U bent hier

Pandemie-oefening voor huisartsen

Algemene indruk: 
0
Nog geen stemmen
Doel: 

Huisartsen hebben inzicht in wat er van hen verwacht wordt en hoe te anticiperen op een pandemische situatie. Ze weten wat de eigen taken en verantwoordelijkheden zijn en die van collega's en andere betrokken instanties en hulpverleningsdiensten.

Beschrijving product: 

Pandemie oefening als vaardigheidstraining sleutelfunctionarissen Huisartsenzorg.

Doel
* Doel is bewustwording van verantwoordelijkheden en taken van huisartsenzorg tijdens een pandemie, inclusief de rol van deelnemer aan het crisisteam en relatie met overige hulpdiensten.
* Het HaROP begrijpen en gebruiken.

Accreditatie
KNMG-Gaia heeft voor zowel Deel 2 als voor Deel 3 drie accreditatiepunten toegekend. Deze delen kunnen gecombineerd aangeboden worden op een dag. Of verdeeld over dagdelen in twee afzonderlijke dagen

Opbouw van de oefening
* Deel 1:
Gedurende 1 week toesturen van 5 e-mail berichten met een enquete bij ieder bericht. De Enquete vraagt maximaal 30 minuten om in te vullen. De antwoorden worden geinventariseerd en meegenomen in het scenario van deel 3.
* Deel 2: (3 uur= 3 accreditatiepunten)
Theoretische onderbouwing van crisisbeheersing en de opbouw van het eigen HaROP.
* Deel 3: Deel 3: (3 uur= 3 accreditatiepunten)
Table top oefening, gebruikmakend van daadwerkelijke informatie uit deel 1. Daarmee oefent het crisisteam niet alleen de rollen van de leden maar ook de werkelijke reactie van de eigen organisatie

Duur
Verdeeld over een tijdspad van twee a drie weken met evaluatie twee weken nadien.

Aanbieder: 
Contactpersoon: 
Type: 
Oefenen
Doelgroep (sector): 
Huisartsenzorg
Doelgroep (functionaris): 
Communicatieadviseur
Crisisco├Ârdinator
Huisarts
Informatieco├Ârdinator