U bent hier

Multidisciplinaire Lotusoefening

Algemene indruk: 
0
Nog geen stemmen
Doel: 

Alle sleutelfunctionarissen die betrokken zijn bij de opschaling krijgen operationele ervaring en inzicht in hun rol binnen de opvang van slachtoffers tijdens een crisis. Ze kennen de eigen verantwoordelijkheden en taken en de afstemming in procedures en informatiedeling met overige disciplines, zowel intern als met externe hulpdiensten.

Beschrijving product: 

Ervaren en uitvoeren van ZiROP procedures en acties in alle samenwerkingsverbanden tijdens een opgeschaalde situatie.
De subdoelen worden in overleg met de opdrachtgever op maat gemaakt passend bij de OTO status van de deelnemende disciplines. Voorbeelden van doelen zijn:
* Optimaliseren van de benodigde logistieke- en zorgprocessen van slachtoffers en hun verwanten tijdens een ramp.
* Slachtofferregistratie/slachtofferinformatie intern en in de externe keten.
* Inzicht in de informatie overdracht; de communicatieprocessen en de ingezette middelen zowel intern als binnen de keten.

Opbouw van de oefening
De OTO activiteit bevat opleiden, trainen en oefenen.

In het voortraject worden ZiROP en andere crisisplannen doorgelicht en waar nodig vindt een update plaats. Er wordt i.o.m. de opdrachtgever een plan van aanpak opgesteld waarin de wensen m.b.t. doelen, omvang en betrokken disciplines, van de opdrachtgever leidend zijn. De lotusprofielen en het tijdspad worden aangepast aan de behoefte van de opdrachtgever zodat een reeel doch uitdagend scenario ontstaat.

De oefening vindt plaats op een dag en tijdstip die in overleg met de opdrachtgever vastgesteld worden. Er wordt door inzet van opgeleide waarnemers procesgericht waargenomen. De oefening duurt in totaal 4 uur. (incl. introductie en korte debriefing).
Na afloop van de oefening ontvangt de opdrachtgever een evaluatierapport met waarnemingen, conclusies en aanbevelingen.

Aanbieder: 
Contactpersoon: 
Type: 
Oefenen
Doelgroep (sector): 
GHOR
Meldkamer
Ziekenhuizen
Ambulancezorg
Huisartsenzorg
Doelgroep (functionaris): 
Ambulancemedewerker
Communicatieadviseur
Crisiscoördinator
Huisarts
Informatiecoördinator
Managementteam
Meldkamermedewerker
Ondersteuner
Procesleider/Procescoördinator/Procesmanager
ROP/OTO coördinator
Voorzitter