U bent hier

Opleiding Crisiscoordinator Caresector (CCC)

Algemene indruk: 
0
Nog geen stemmen
Doel: 

Na het volgen van deze cursus ontvangt de cursist een getuigschrift met het keurmerk van de Stichting Hanzeplein, Academie voor Gezondheidszorg te Groningen. De cursist wordt opgenomen in het register Crisiscoordinator Caresector van de Cycloon Academie.
Na het behalen van het diploma zijn de cursisten:
* op de hoogte van de huidige wet en regelgeving voor de Caresector;
* op de hoogte van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en functionarissen (binnen en buiten de organisatie);
* in staat de binnen de zorgorganisatie verantwoordelijke voor de voorbereidingen op grootschalige incidenten te ondersteunen bij het organiseren, ontwikkelen en begeleiden van OTO-activiteiten en planvorming;
* in staat om tijdens een grootschalig incident de rol van crisiscoordinator binnen de eigen organisatie te vertolken.

Beschrijving product: 

Voor de medewerkers van zorgorganisaties binnen de caresector die tijdens grootschalige incidenten een actieve rol hebben binnen de eigen crisisorganisatie is de cursus Crisiscoordinator Caresector ontwikkeld. In drie dagen wordt de cursist opgeleid in de basisfacetten van crisisbeheersing in zorginstellingen.
Voor wie?
De CCC-cursus is bedoeld voor functionarissen die:
* tijdens een ramp/crisis een sleutelfunctie invullen in een GZ- of V&V-zorgorganisatie; Jeugdzorg?, Leger des Heils
* actief betrokken zijn bij de voorbereiding van de zorginstelling op grootschalige incidenten (calamiteitenplannen / zorgcontinuiteitplannen);
* betrokken zijn bij OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen) in het kader van veiligheid.

 

Inhoud
De CCC-cursus bestaat uit drie hoofdblokken:
* Crisismanagement
Dit blok bevat o.a. crisisorganisatie, veiligheidsketen, crisisbesluitvorming, planvorming en OTO.
* Crisiscommunicatie
In dit blok worden o.a. risicocommunicatie, crisiscommunicatie, woordvoering, social media, nazorgcommunicatie en plannen behandeld.
* Continuiteitsplanning
Studenten krijgen hier kennis van o.a. risicomanagement, kritische processen, business impact analyse, planvorming en kwaliteitsborging.

Duur cursus
Deze cursus duurt 3 dagen (verdeeld over 2 maanden).

Aanbieder: 
Contactpersoon: 
Type: 
Opleiden
Doelgroep (sector): 
GHOR
GGD
Ziekenhuizen
Huisartsenzorg
Doelgroep (functionaris): 
Communicatieadviseur
Crisiscoördinator
Informatiecoördinator
Managementteam
Ondersteuner
ROP/OTO coördinator