U bent hier

Training Sleutelfunctionaris Crisisorganisatie Zorginstelling

Algemene indruk: 
0
Nog geen stemmen
Doel: 

Bij gebleken geschiktheid ontvangt de cursist een getuigschrift met het keurmerk van de Stichting Hanzeplein, Academie voor Gezondheidszorg te Groningen. De geslaagde cursist wordt opgenomen in het register SCZ van de Cycloon Academie.
Na het volgen van de SCZ-cursus zijn de deelnemers in staat:
* De crisisorganisatie binnen en buiten de zorginstelling te begrijpen;
* De crisiscoordinator te ondersteunen in zowel de koude als de warme fase;
* De crisiscoordinator te ondersteunen bij het organiseren, ontwikkelen en begeleiden van OTO-activiteiten;
* Ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van rampenopvang-, continuiteits- en crisisplannen;
* Eventueel als specialist aan te sluiten in crisismanagementvergaderingen.

Beschrijving product: 

Voor betrokkenen bij crisisbeheersing binnen de zorgorganisatie is er een mogelijkheid ontwikkeld om zich te laten scholen als sleutelfunctionaris. Hiervoor bieden wij de cursus Sleutelfunctionarissen Crisisorganisatie Zorginstelling (SCZ). In twee maanden wordt de cursist opgeleid in de basisfacetten van crisisbeheersing in zorginstellingen.
Voor wie?
De SCZ-cursus is bedoeld voor functionarissen die:
* Tijdens een ramp/crisis een sleutelfunctie vervullen in een zorgorganisatie;
* Interesse hebben in rampenopvang en crisisbeheersing;
* Betrokken zijn bij OTO-activiteiten.
Inhoud
De SCZ-cursus bestaat uit drie hoofdblokken:
* Crisismanagement
Dit blok bevat o.a. crisisorganisatie, veiligheidsketen, crisisbesluitvorming, planvorming, OTO en advisering
* Crisiscommunicatie
In dit blok worden o.a. risicocommunicatie, crisiscommunicatie, woordvoering, social media, nazorgcommunicatie en plannen behandeld.
* Continuiteitsplanning
Studenten krijgen hier kennis van o.a. risicomanagement, kritische processen, business impact analyse, planvorming en kwaliteitsborging.

Duur cursus
Deze cursus duurt 4 dagen (verdeeld over ongeveer 2 maanden).

Aanbieder: 
Contactpersoon: 
Type: 
Opleiden
Doelgroep (sector): 
Meldkamer
GGD
Ziekenhuizen
Ambulancezorg
Huisartsenzorg
Doelgroep (functionaris): 
Ambulancemedewerker
Communicatieadviseur
Crisiscoördinator
Huisarts
Informatiecoördinator
Meldkamermedewerker
Ondersteuner
Procesleider/Procescoördinator/Procesmanager
ROP/OTO coördinator