U bent hier

Crisissimulatie

Algemene indruk: 
0
Nog geen stemmen
Doel: 

De crisissimulatie oefening geeft de deelnemers inzicht in specifieke leerdoelen die wij in overleg met u verwerken in de oefening. Daarnaast krijgen deelnemers altijd meer inzicht in:

  • Wat er op hen afkomt tijdens een crisissituatie en hoe zij hierop reageren. 
  • De wijze en mate van samenwerking binnen het eigen team en met andere teams. 
  • De werkbaarheid en toepasbaarheid van de beschreven crisisstructuur.
Beschrijving product: 

Met een crisissimulatie kunt u op interactieve wijze een 'crisis' beleven in een veilige leeromgeving. Toelichting Wilt u weten hoe het er echt aan toe gaat tijdens een crisissituatie? Wat er op u afkomt als er een stroomstoring of andersoortige calamiteit plaatsvindt? Met welke instanties u te maken krijgt? Hoe de media reageren? Wilt u weten waar de goede en verbeterpunten van uw crisisorganisatie zitten? Een crisissimulatie is een werkvorm waarbij de deelnemers aan de hand van een scenario een crisis 'beleven' en daarop moeten reageren. Een crisissimulatie kan ingezet worden als training, als 'toets' van de planvorming of als oefening voor het crisisteam. Het COT verzorgt jaarlijks meer dan 100 crisissimulaties. Dit soms als afzonderlijke activiteiten en soms als onderdeel van een OTO-programma. Een simulatie maakt realistisch oefenen mogelijk. Doelgroep Wij verzorgen simulaties voor een of voor meerdere teams tegelijkertijd. Dit hangt af van de oefen- en leerdoelen. Programma Op basis van uw specifieke oefendoelen en oefenwensen maken wij een scenario op maat als basis voor de oefening. De focus ligt op mogelijke dilemma's en kritieke besluiten. Veelvoorkomende oefendoelen zijn het versterken van de samenwerking tussen teams, het beter op elkaar aansluiten van het operationeel en het strategisch team en het krijgen van meer inzicht in de rol van hulpdiensten en gemeente. Wat betekent het als de burgemeester 'opschaalt'? Veel gevraagde scenario's zijn een grootschalige stroomstoring, een zeer grote dodelijke brand en - steeds vaker - een escalerend cyberincident. Helaas realistische situaties. U kunt zich echter wel voorbereiden op deze en andere mogelijke crises. Een oefening kan ook onderdeel zijn van de voorbereiding in het kader van de regionaal opgeschaalde acute zorg (ROAZ). Een crisissimulatie is interactief. Tijdens een simulatieoefening wordt de tijdsdruk gevoeld en wordt zoveel mogelijk een totaalbeeld van de impact van een incident nagebootst. Het team handelt zoals zij ook in het echt zou doen. Een oefenstaf biedt hiervoor tegenspel. Het team wordt geobserveerd door een ervaren COT-evaluator. De evaluator deelt zijn of haar observaties tijdens en na de oefening met het team. Dit in aanvulling op de ervaringen van de teamleden zelf. Na de oefening ontvangt u een advies gebaseerd op de oefenervaring. Indien gewenst begeleiden wij een (latere) evaluatiebijeenkomst. Investering De oefening duurt gemiddeld 4 uur inclusief nabespreking. Desgewenst wordt de oefening voorafgegaan door een workshop of voorlichtingsbijeenkomst. De gevraagde investering is afhankelijk van uw specifieke wensen, zoals het aantal deelnemende teams, de duur en het gewenste scenario.

Aanbieder: 
Type: 
Opleiden
Doelgroep (sector): 
Ziekenhuizen
Doelgroep (functionaris): 
Communicatieadviseur
Crisiscoördinator
Informatiecoördinator
Managementteam
Ondersteuner
Procesleider/Procescoördinator/Procesmanager
Voorzitter