U bent hier

Opleiding Coördinator Gewonden Vervoer (CGV)

Algemene indruk: 
0
Nog geen stemmen
Doel: 

De doelstelling van deze opleiding is het leren van en kennismaken met de algemene werkwijze en de taken, rollen en verantwoordelijkheden van een CGV

Beschrijving product: 

De opleiding CGV bestaat uit twee contactdagen. Voorafgaande aan de twee dagen ontvangen de deelnemers startinformatie krijgen waarin de theorie die tijdens de contactdagen zal worden besproken, staat vermeld.

 

Op de eerste dag wordt gestart met een theoriedeel waarin de taken, rollen en bevoegdheden van de CGV-er worden besproken. Verder wordt op deze dag ook ingegaan op de GHOR organisatie tijdens een

crisis en welke plaats de CGV hierin inneemt. Aan het eind van de dag ontvangen de deelnemers een huiswerkopdracht die ingaat op de geleerde stof van die dag.

 

Op de tweede dag worden als eerste de huiswerkopdrachten besproken. Deze dag staat in het teken van oefenen. Deelnemers gaan middels het computerprogramma ‘Delite Medical’ aan de slag met een realistisch en uitdagend scenario waarin de verschillende aspecten die in het theoretisch deel besproken zijn weer terug komen. De deelnemers oefenen om beurten de rol van de CGV. Wanneer zij niet de rol van CGV vervullen, spelen zij de rol van een andere functionaris die werkzaam is binnen de transportketen van de GHOR, zoals de (eerste) ambulanceverpleegkundige(n), de OvDG, de Loodspostfunctionaris, het ambulancestation en/of de ACGV. De invulling van de verschillende rollen is afhankelijk van de in de regio gehanteerde werkwijze. 

 

Aan het einde van de opleiding leggen de deelnemers een examen af en ontvangen zij een certificaat.

 

Belangrijke aspecten van de opleiding zijn inzicht, informatie en interactie, inzicht in het functioneren van de CGV, de informatiebehoefte en de communicatie.

Aanbieder: 
Contactpersoon: 
Type: 
Opleiden
Trainen
Doelgroep (sector): 
Meldkamer
Doelgroep (functionaris): 
Meldkamermedewerker