U bent hier

GGD Psychosociale Hulpverlening en kernteam PSH

Algemene indruk: 
0
Nog geen stemmen
Doel: 

De scholing heeft als belangrijk doel om de deelnemers vertrouwd te maken met de coördinerende en regisserende taken ten tijde van opgeschaalde psychosociale hulpverlening (met en zonder GRIP). Deelnemers hebben hun vaardigheid in het samenwerken met ketenpartners in een complexe situatie verder ontwikkeld. De kennis en vaardigheden moeten leiden tot het optimaal begeleiden en laten functioneren van de PSH-uitvoeringsorganisatie. Voorts is van belang dat de deelnemers bekend zijn met de taken en verantwoordelijkheden van hun partners in het PSH team en die van de GHOR en gemeente (en Rijk) voor wat betreft het proces PSH/Nazorg.

Beschrijving product: 

Deelnemers worden bijgeschoold op het gebied van de nieuwe ontwikkelingen t.a.v. het PSH-proces en de relevante aangrenzende processen (waaronder o.a. gemeentelijke processen, informatiemanagement e.d.) en trainen m.b.v. casuïstiek coördinatievaardigheden en samenwerking met de PSH kernteam partners. Het is van belang dat men weet welke regionale zaken t.a.v. PSH voorbereid zijn, welke afspraken al zijn gemaakt, wat nog  moet worden voorbereid en met wie welke evt. aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. Veelal kan met behulp van deze kennis het procesplan PSH worden opgesteld/aangevuld.

Omdat deze module als een incompany scholing wordt aangeboden zal naast deze informatie uitgegaan worden van de regiospecifieke afspraken en procedures van betreffende GGD regio.

Type: 
Opleiden
Trainen
Doelgroep (sector): 
GGD