U bent hier

Introductiescholing GROP

Algemene indruk: 
0
Nog geen stemmen
Doel: 

De introductiescholing GROP heeft als doel dat de functionaris van een GGD na de scholing:

  • Kennis heeft genomen van en inzicht heeft in de structuur van de crisis en rampenbestrijding in Nederland inclusief het wettelijk kader en de plaats van het (regionale) GGD Rampen Opvangplan daarbinnen. 
  • Kennis heeft genomen van en inzicht heeft in het eigen GROP, de taken en verantwoordelijkheden van sleutelfunctionarissen en de opschalingstructuur. 
  • Kennis hebben genomen van de BOB methode, als hulpmiddel bij de besluitvorming in crisisomstandigheden en het oefenen met deze methode. 
  • Kennis heeft genomen van de (dwarsverbanden tussen de) 4 deelprocessen binnen het GROP en de rol van de procesleider(s). 
  • Heeft geoefend met behulp van casuïstiek. 
  • Kennis heeft genomen van en inzicht heeft in de (nieuwe) functie DPG en de relatie met het crisisteam GGD en de (interne) mandatering van bevoegdheden.
Beschrijving product: 

De GROP introductiescholing gaat uit van een GGD-organisatiestructuur waarbij de processen of taakvelden Medische Milieukunde, Infectieziektenbestrijding, Gezondheidsonderzoek bij rampen en de Psychosociale Hulpverlening onderling verbonden zijn.  Niet alleen de onderlinge relatie en afhankelijkheid tussen deze domeinen, maar ook die tussen de GGD en de GHOR (Veiligheidsregio / openbaar bestuur en Rijk) komen in deze scholing aan de orde, evenals het wettelijk kader (Wet Veiligheidsregio’s en Wet Publieke Gezondheid). 

Type: 
Opleiden
Doelgroep (sector): 
GGD