U bent hier

Opleiden

Opleiden - Trainen - Oefenen zijn in de voorbereiding op crises en rampen onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Crisisbeheersing vraagt aanvullende kwaliteiten en vaardigheden van sleutelfunctionarissen binnen de crisisorganisatie.
Opleiden richt zich op het verwerven van kennis en het aanleren van vaardigheden die in deze bijzondere omstandigheden noodzakelijk zijn. Uitgangspunten zijn de Leidraad crisisorganisatie, kwalificatie- en competentieprofielen en het kwaliteitskader OTO zoals deze in de OTO-Toolkit zijn opgenomen.