U bent hier

OTO Kaarten

OTO Kaart

Een OTO Kaart geeft een overzicht van aanbevolen OTO-activiteiten om een sleutelfunctionaris zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn rol tijdens een incident, ramp of crisis. De kaart geeft richting aan het te volgen traject van opleiden, trainen en oefenen voor een bepaalde functie of rol binnen de crisisorganisatie. De OTO Kaarten zijn een praktisch hulpmiddel voor functionarissen die de rollen en functies van de crisisorganisatie coördineren, zoals de OTO- en ROP-functionarissen en voor de functionaris zelf.

 

Gebruik OTO Kaart

Om de OTO Kaarten optimaal te gebruiken is de informatie in de handleiding OTO Kaarten essentieel. Daarnaast is voor een goede toepassing van de OTO Kaarten de informatie uit de handreiking Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector en de kwalificatieprofielen waarin de competenties staan van belang. Met de OTO Kaarten houdt u eenvoudig de voortgang en de ontwikkeling bij van verschillende functionarissen op het gebied van opleiding, training en oefening.

Voor elke zorginstelling is er een keur aan OTO Kaarten beschikbaar, passend bij de aard, functie en omvang van de zorginstelling. Hieronder selecteert u de OTO Kaarten die passen bij uw organisatie. Nadat u een OTO Kaart heeft geselecteerd, wordt uitgelegd hoe u de OTO Kaart kunt invullen.

 

OTO Kaarten