U bent hier

Leidraad crisisorganisaties in de zorgsector gestructureerd en flexibel

Om efficiënt te kunnen opleiden, trainen en oefenen is een aantal randvoorwaarden van belang. Denk aan de 'awareness' en 'sense of urgency' in de bestuurslaag, de beschikbaarheid van adequate rampenplannen, het uitvoeren van goede risicoanalyses voor zowel externe als interne risico's en de bereidheid in deze materie te investeren. Vooral zijn een slagvaardige crisisorganisatie nodig en een goede positionering van de sleutelfunctionarissen die bij opgeschaalde zorg op strategisch en tactisch niveau een functie vervullen.

 

In de handreiking Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector staan aanbevelingen en suggesties om uw crisisorganisaties met de juiste rollen en functies in te richten.

 

Handreiking Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector