U bent hier

OTO Kwalificatieprofielen

Om efficiënt te kunnen opleiden, trainen en oefenen dient een aantal algemene aspecten voor crisisbeheersing en rampenbestrijding goed te zijn geregeld. Het hebben van een slagvaardige crisisorganisatie is daarbij belangrijk. Essentieel is het ook om een goed beeld te hebben van de sleutelfunctionarissen die tijdens de opgeschaalde zorg op strategisch en tactisch niveau een functie vervullen. Voor deze sleutelfunctionarissen zijn kwalificatieprofielen beschikbaar om hen optimaal voor te bereiden op een crisissituatie.


Het kwalificatieprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • typering van de functie;
  • kerntaken;
  • competenties en niveaus.

 


De kwalificatieprofielen van de medewerkers op operationeel niveau kunnen veelal afgeleid worden van hun organieke functie. De basis voor de kwalificatieprofielen ligt in de Leidraad 'Crisisorganisaties in de zorgsector': gestructureerd en flexibel.

Generiek versus specifiek

Binnen de kwalificatieprofielen is een variatie te zien in generieke en specifieke rollen en functies. De functies behorend bij de rollen in de verschillende crisisteams (OCT en BCT) zijn generiek van aard. Van de ROP-coördinator en de crisiscoördinator zijn ook specifieke profielen beschreven. Deze zijn meer gericht op de betreffende instelling of organisatie.

 

OTO Kwalificatieprofielen