U bent hier

Handreiking OTO Portfolio

Om sleutelfunctionarissen vakbekwaam te maken en te houden wordt binnen de zorgsector steeds vaker een 'leven lang leren' als vertrekpunt genomen. Hierbij wordt een continue cyclus doorlopen van oefenen, praktijkervaring opdoen en bij- en nascholen.

 

Leren is een continu proces van vakbekwaam blijven. Het doel van het leerproces is steeds vaker dat functionarissen vaardigheden en competenties verwerven die noodzakelijk zijn om succesvol te functioneren binnen een bepaalde taakstelling. Vakbekwaam worden is een eerste stap, maar de uitdaging is om vakbekwaam te blijven.

 

Dit geldt ook voor het goed voorbereid zijn op rampen en crises. Hierbij zijn de inspanningen op het gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) er vooral op gericht dat medewerkers vaardigheden en competenties verwerven die noodzakelijk zijn om zowel zelfstandig als in teamverband goed te kunnen functioneren in ramp- en crisissituaties.

 

Een goede afstemming van scholingsbehoefte, gekwalificeerd aanbod, landelijke coördinatie, kwaliteitszorg en monitoring vormt een noodzakelijke basis om het continue proces van een blijvende vakbekwaamheid te faciliteren. De handreiking OTO Portfolio bevat praktische aanwijzingen en een checklist, die een organisatie kan helpen bij het specificeren van de eisen bij aanschaf van en (her)oriëntatie op een digitaal OTO Portfolio.

 

Handreiking OTO Portfolio