U bent hier

Geslaagde informatiebijeenkomsten RAV' voorbereid

Auteur: 

Op 16 en 29 januari jl. organiseerde Ambulancezorg Nederland twee informatiebijeenkomsten over het project ‘RAV’s voorbereid’. Deze bijeenkomsten waren bedoeld om RAV’s te ondersteunen bij de implementatie van de instrumenten die binnen het project RAV’s voorbereid zijn opgeleverd. Ruim 90 functionarissen die (implementatie van) opgeschaalde ambulancezorg in hun portefeuille hebben (leidinggevenden, beleidsmedewerkers en regionaal opleidingscoördinatoren) namen deel aan de bijeenkomsten.
 

RAV’s voorbereid
Ambulancezorg Nederland (AZN) is in januari 2014 gestart met een tweejarig project ‘RAV’s voorbereid’. Met dit project geeft AZN een impuls aan de preparatie van RAV’s op crises en opgeschaalde ambulancezorg. Het project ‘RAV’s voorbereid’ werkt de ambities uit het visiedocument ‘Verantwoorde ambulancezorg bij rampen en crises’ verder uit. Het project sluit aan bij de ‘Specifieke normen ambulancezorg’, bij het ‘Kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO’ en bij de aanbeveling vanuit het project GGB: het uitwerken van een opschalingsmodel ambulancezorg.
 
Instrumenten voor voorbereiding op grootschalige hulpverlening en crisis
De projectgroep RAV’s voorbereid van Ambulancezorg Nederland heeft binnen het project instrumenten ontwikkeld waarmeeRAV’s worden ondersteund in hun voorbereiding op grootschalige hulpverlening en crisis. Van RAV’s wordt verwacht dat zij de instrumenten regionaal gaan implementeren. Tijdens de bijeenkomst gaven leden van de projectgroep een toelichting op instrumenten die binnen het project RAV’s voorbereid zijn ontwikkeld.

In vogelvlucht:

Het analysemodel ambulancehulpverlening
Dit analysemodel, ontwikkeld door het Traumacentrum Zuid West Nederland, de TU Delft, AZRR en de RAV Zuid Holland Zuid, is een instrument wat RAV’s helpt om systematisch te onderzoeken wat de RAV en de ambulancezorg in de regio bedreigt en op welke onderdelen voorbereiding nodig is.

Het model integraal crisisplan RAV
Dit plan beschrijft de crisisorganisatie van de RAV en de processen van de RAV en legt vast wie welke taken heeft. Het integraal crisisplan beslaat zowel voorbereiding op de incidenten buiten (zoals de flitsramp) als de incidenten binnen (zoals uitval van de meldkamer) als de incidenten die binnen en buiten effect hebben (zoals de pandemie). Het plan is inmiddels vastgesteld en beschikbaar in de papieren versie en wordt in het tweede kwartaal van 2015 ook opgeleverd als app.

Het OTO plan
Het OTO-plan is bedoeld om op efficiënte wijze een uniforme basis te leggen voor de taken die professionals uitvoeren tijdens opschaling. Denk aan bijvoorbeeld de eerste ambulance, triage, treatment, gewondenspreiding etc. Over het OTO plan wordt in maart een definitief besluit genomen.

Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)
Tijdens de bijeenkomst werd ook ingegaan op de ontwikkelingen binnen Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB), de calamiteitenvoertuigen en het nog te maken modelconvenant tussen GGD GHOR NL en AZN. 

Tot slot
Er kan worden teruggekeken op twee plezierige bijeenkomsten. De deelnemers lieten weten zich gesteund te voelen door de opgeleverde producten en de informatie. Tegelijk werden ook de zorgen vanuit de RAV’s gedeeld, zoals de relatief korte periode om alles en iedereen klaar en op vlieghoogte te hebben voor GGB op 1 januari 2016. Voor AZN een extra motivatie om voortvarend door te gaan met het project en RAV’s waar mogelijk te ondersteunen, onder andere via het OTO-plan.
 
Vragen?
Vragen over het project 'RAV’s voorbereid' of een van de instrumenten kunt u stellen via RAVVoorbereid@ambulancezorg.nl