U bent hier

Belangrijke stappen voor opgeschaalde ambulancezorg

Auteur: 

Met een nieuw 'model opschalingsplan ambulancezorg' heeft de ambulancesector een stevige basis gelegd voor een eenduidige en adequate aanpak van RAV's bij grootschalige hulpverleningen. Het plan geeft invulling aan de verantwoordelijkheid van RAV's om zich voor te bereiden op opgeschaalde zorg. Tevens is het plan onderdeel van het project 'Grootschalige geneeskundige bijstand'.


RAV’s voorbereid
Ambulancezorg Nederland (AZN) is in januari 2014 gestart met een tweejarig project ‘RAV’s voorbereid’. Met dit project geeft AZN een impuls aan de preparatie van RAV’s op crises en opgeschaalde ambulancezorg. Het project ‘RAV’s voorbereid’ werkt de ambities uit het visiedocument ‘Verantwoorde ambulancezorg bij rampen en crises’ verder uit. Het project sluit aan bij de ‘Specifieke normen ambulancezorg’, bij het ‘Kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO’ en bij de aanbeveling vanuit het project GGB: het uitwerken van een opschalingsmodel ambulancezorg.
 
Model opschalingsplan ambulancezorg
Het model opschalingsplan beschrijft de werkwijzen van RAV’s bij grootschalige incidenten, bijvoorbeeld ten aanzien van coördinatie, ambulancebijstand, gewondenspreiding, alarmering en inzet van vrij personeel, inzet noodhulp en logistieke bijstand. Snelle opschaling van de ambulancezorg wordt onder meer bereikt door het gebruik van standaard inzetvoorstellen voor de Meldkamers Ambulancezorg, gerelateerd aan het (geschat) aantal slachtoffers.
De projectgroep heeft bij het opstellen van het modelplan dankbaar gebruik gemaakt van regionale best practices, zoals gewondenspreiding en de standaard inzetvoorstellen voor de meldkamers.
Onlangs heeft het bestuur van AZN het ‘model opschalingsplan ambulancezorg’ vastgesteld. In september 2014 volgen de bij het plan horende implementatievoorstellen.
 
Grootschalige geneeskundige bijstand
Grootschalige geneeskundige bijstand (GGB) is meer dan ambulancezorg. Onder coördinatie van de GHOR werken AZN, het Instituut Fysieke Veiligheid en het Nederlandse Rode Kruis aan GGB, een opschalingsstructuur die per 1 januari 2016 de Geneeskundige Combinaties gaat vervangen. Naast het opschalingsmodel ambulancezorg bestaat GGB uit noodhulp en logistieke bijstand. De noodhulp concentreert zich rond de opvang van T3 slachtoffers of andere door de OvD-G opgedragen ondersteunende taken bij een groot incident. Noodhulp wordt geleverd door getrainde vrijwilligers. Het Nederlands Rode Kruis bereidt dit onderdeel voor. Voor extra of bijzondere hulpmiddelen bij een grootschalige inzet komen regionale en landelijke voorzieningen. De logistieke bijstand wordt georganiseerd vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid (voorheen LFR).
 
Integraal crisisplan RAV’s
Het opschalingsplan ambulancezorg wordt uiteindelijk een (belangrijk) onderdeel van het integraal crisisplan voor RAV’s. De inzet is namelijk dat RAV’s over één plan beschikken voor adequate aanpak bij diverse vormen van crisis. Later dit jaar levert het project ‘RAV’s voorbereid’ ook daarvoor een modelplan op.
 
Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het opschalingsplan of het project RAV’s voorbereid, neemt u dan contact op met Gijs Roest