U bent hier

Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

Auteur: 

Het Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing is een tweemaandelijkse uitgave van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het blad informeert, signaleert en biedt een platform aan bestuurders en professionals over beleidsontwikkeling, innovatie, uitvoering en evaluatie ten aanzien van nationale veiligheid en crisisbeheersing.

In dit nummer onder meer aandacht voor:

  • een terugblik op de Nuclear Security Summit;
  • publiek-private samenwerking in de crisisbeheersing;
  • antibiotica en resistentie.