U bent hier

Project ‘RAV’s voorbereid’ van start

Auteur: 

In  januari 2014 startte AZN een tweejarig project: 'RAV's voorbereid'. Met dit project geeft AZN een implus aan de preparatie van RAV's op crises en opgeschaalde ambulancezorg.

 
Achtergrond
De verantwoordelijkheid van RAV’s bij rampen en crises is, onder meer door de Twaz, steeds duidelijker geworden. In november 2013 stelden de leden van Ambulancezorg Nederland (AZN) het visiedocument ‘Verantwoorde ambulancezorg bij rampen en crises’ vast. Het project 'RAV’s voorbereid' is een rechtstreeks gevolg van de koers die AZN in dit visiedocument heeft vastgelegd. Ook op regionaal niveau is er een groeiende aandacht voor opgeschaalde ambulancezorg. Een aantal RAV’s werken aan planvorming. Het lijkt een goed moment voor een sector-brede verbeterslag.
 
Aanpak
Het eerste deel van het project richt zich op planvorming. Zoals de GGD’en en ziekenhuizen ‘Rampen Opvangplannen’ hebben, krijgen RAV’s deze ook. In oktober 2014 levert de projectgroep een landelijk modelplan op. In het tweede deel van het project wordt het modelplan regionaal uitgewerkt en geïmplementeerd, onder meer door opleiden, trainen en oefenen.
 
Integraal
Het (model)plan moet natuurlijk opschaling van ambulancezorg regelen, evenals gewondenspreiding en slachtofferregistratie (voor zover dat nog niet is gebeurd). Het project richt zich niet alleen op flitsrampen en snelle opschaling, maar op crisis in de volle breedte. Dat start met een goede risicoanalyse: welke scenario’s bedreigen ons, wat gaat er dan mis in onze bedrijfsprocessen en hoe erg is dat? Op basis van de uitkomsten van de analyse kunnen RAV’s keuzes maken en hun crisismodel inrichten. Op deze manier krijgen RAV’s onderbouwde plannen met een integrale benadering van crises.
 
Afstemming
Bij rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn veel partijen betrokken. Oplossingen en systemen moeten op elkaar aansluiten. Daarom is in de projectstructuur een verbinding met de GHOR gelegd. Ook stemt de projectgroep af met andere partijen en projecten, zoals het OTO Platform (LNAZ) en project Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB).
 
Inventarisatie
Op heel korte termijn start de projectgroep met een inventarisatie van de lopende initiatieven in het land. Goede ideeën en ervaringen zijn meer dan welkom. De projectleden benaderen iedere afzonderlijke RAV voor de inventarisatie.
 
Communicatie en informatie
De projectgroep wil goed in contact blijven met de RAV’s. Daarom vraagt AZN binnenkort aan RAV’s om contactpersonen aan te wijzen. Daarnaast kunt u regelmatig nieuwsberichten verwachten. In september staan klankbordsessies geagendeerd, waarin regionaal vertegenwoordigers kunnen reageren op de dan gepresenteerde concepten.
 
U kunt ook zelf de projectgroep benaderen. Neemt u dan contact op met Gijs Roest, projectleider namens AZN.