U bent hier

Primeur voor een gedeeld ziekenhuisbeeld

Auteur: 

Op 28 januari jl. heeft in het Deventer Ziekenhuis (DZ) een primeur plaats gevonden in de netwerkregio’s  Zwolle en Euregio. Tijdens een rampenoefening is de werkwijze Netcentrisch werken met succes toegepast bij crisisbesluitvorming.

 

Wat vooraf ging

In 2012 hebben de ROAZen van Enschede en Zwolle het initiatief genomen voor de invoering van netcentrisch werken. Een methode van werken om de besluitvorming onder crisisomstandigheden te ondersteunen door een actueel en betrouwbaar situatiebeeld in beeld te brengen. Om deze werkwijze te kunnen uitvoeren zijn Informatie coördinatoren opgeleid. Zij weten waar ze op moeten letten en welke informatie zij moeten invoeren in het Geneeskundige Crisis Management Systeem (GCMS). De informatiecoördinator van een ziekenhuis houdt het ziekenhuisbeeld hierin bij.

Omdat de netcentrische werkwijze ook wordt gebruikt door de veiligheidsregio’s in Nederland bij opgeschaalde situaties kan heel snel het beeld van de regio gedeeld worden met het ziekenhuisbeeld. De GHOR heeft hierin de regie. De GHOR bepaald welke gegevens binnen het GCMS voor wie geschikt zijn. De regie hierop is nodig omdat je niet wilt dat bijvoorbeeld patiëntengegevens, die in een ziekenhuis mogelijk belangrijk zijn voor besluitvorming een op een worden gedeeld met andere ketenpartners.

 

Gaandeweg de invoering van netcentrisch werken realiseerden de betrokken ziekenhuizen dat deze werkwijze voor hun eigen interne besluitvorming bij opschaling ook van toepassing zou kunnen zijn.

Een werkgroep vanuit de deelnemende ziekenhuizen van beide regio’s hebben daarop de netcentrische werkwijze doorvertaald naar het ZiROP-proces, waarbij bijvoorbeeld de SEH, IC, OK, het operationeel team (OT) en het crisisbeleidsteam (CBT) alleen met een gedeeld ziekenhuisbeeld (GZB) werken. 

 

Het Gedeelde Ziekenhuis Beeld is op 28 januari voor het eerste uitgeprobeerd tijdens een ZiROP-oefening. De slachtoffers van een oefenscenario kwamen in het Deventer Ziekenhuis binnen op de SEH. De Informatie coördinator hield het beeld bij in het Gedeeld Ziekenhuis Beeld. De GHOR plaatste direct het situatiebeeld van de veiligheidsregio in het Geneeskundige Crisis Management Systeem (GCMS). Het GCMS is op de afdelingen zelf te raadplegen door bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van de kritische afdelingen (SEH, IC, OK). Tijdens de bijeenkomsten van het Operationeel Team waren zij vooraf geïnformeerd. Dat resulteerde in een efficiënt  en kort overleg van het OT, waar direct op de kern van de zaak kan worden ingegaan.

In de woorden van het hoofd Opname: ’we zijn nu eindelijk af van dat gedimdam over wat er nu eigenlijk speelt, iedereen weet waar het over gaat en we kunnen direct inzoomen op de knelpunten’. De ICo van het Operationeel Team kreeg aanvankelijk veel werk, toen alle afdelingshoofden hun bijdragen begonnen aan te leveren aan het GCMS. Belangrijk is om snel de knelpunten in beeld te brengen en communiceren wat is opgelost.’ De counterpart van de GHOR sprak over ‘een zeer goede samenwerking met de ICo van het Deventer Ziekenhuis’.

Op de SEH was men aanvankelijk sceptisch over netcentrisch werken, maar na afloop stalde het hoofd van de SEH vast dat het ‘gewoon lekker liep’. Netcentrisch werken maakt mondelinge communicatie niet overbodig, in de woorden van het hoofd SEH: ‘naast het GCMS is mondelinge informatie-uitwisseling van belang, met name voor gebeurtenissen met grote impact…’. Ook de voorzitter van het OT was goed te spreken over het werken met GCMS:’er was rust en orde in vergaderingen, we hadden nooit de indruk dat we grip op de situatie verloren. Desalniettemin, ondanks de digitale werkelijkheid wilden we toch bij elkaar komen voor de zekerheid, ieder in zijn rol, maar je bent in 15 minuten klaar’.

De intensivist was aanvankelijk ook sceptisch, maar het bleek handig: ‘we wisten wat er op ons af  kwam en konden dus beter anticiperen, we hoefden minder te bellen.’

 

Na afloop van de oefening verzuchtte de projectleider van netcentrisch werken voor het Deventer Ziekenhuis; ‘dit was een succes dat we echt nodig hadden, de discussie over nut en noodzaak van netcentrisch werken is nu over, nu gaan we het echt invoeren!’.