U bent hier

CBRN Opleidingsplan voor TraumaNet AMC

Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet AMC samen met regionale ketenpartners de opvang verbeteren van CBRN-besmette patiënten op de SEH. De handreiking ‘Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH’ dient daarbij als basis.
Inmiddels heeft TraumaNet AMC een CBRN Opleidingsplan SEH Ziekenhuizen opgesteld, waarin het thema ‘Opleiden’ centraal staat. In het bijzonder het opleiden van functionarissen tot CBRN-experts. Zij gaan de handreiking implementeren in de eigen organisatie en betrokken SEH-medewerkers opleiden via de train de trainer-methode. De experts treden ook op als vraagbaak voor, tijdens en na implementatie van de handreiking. Een kennisnetwerk ondersteunt bij de implementatie.

Op 31 mei vond de pilot cursus SEH-CBRN experts plaats. In de nieuwsbrief TraumaPost staat het verslag van deze dag. In het najaar volgen nog twee cursusdagen.

Op 29 november staat een symposium CBRN gepland. De regio’s Zwolle, Euregio en Amsterdam geven daar invulling aan. Meer informatie over het symposium volgt in augustus.