U bent hier

Masterclass crisisbeheersing ziekenhuizen

Waardevol voor sleutelfunctionarissen CBT!

Op donderdag 7 juni 2012 kwamen 15 sleutelfunctionarissen van CrisisBeleidsTeams uit de ziekenhuizen in Acute Zorgregio Oost bij elkaar voor een interactieve training. De masterclass crisisbeheersing werd georganiseerd door de OTO-coördinatoren voor de ziekenhuizen in de regio, in samenwerking met P&A coaching, bureau voor talentontwikkeling uit Enschede.

Centraal thema was het effectief en efficiënt managen en beheersen van crises tijdens de opstartfase. Drie teamcompetenties stonden centraal:

  • Opstarten groepsproces;
  • Vergaderdiscipline;
  • Beeldvorming.

De sleutelfunctionarissen werden in de workshop ‘Escape’ gebombardeerd tot inbrekers in een museum. De casus: juwelen liggen in de centrale toonzaal, bij het openen van de grote vitrine gaat het mis en gaat het alarm af en sluiten de nooddeuren. De inbrekers hebben 15 minuten om naar buiten te komen. Alle deelnemers aan de training kregen een kaartje met daarop aanwijzingen. Door middel van deze ludieke wijze werden de deelnemers bewust gemaakt van hun rol, wat zijn feiten, wat zijn aannames, en het belang van structuur.

In de Scenarioanalyse workshop ‘Ordeverstoring explosie’ kregen de crisisteams 10 minuten de tijd om een gezamenlijk beeld te vormen en scherp te krijgen welke informatie zij als crisisteam nodig hebben om hun taak te vervullen, en van wie ze deze informatie mogen verwachten.

Als laatste onderdeel van deze middag werd er aan de hand van de matrix ‘Thematisch vergaderen’ een CBT vergadering gehouden met brand in het ziekenhuis als casus. De matrix is een hulpmiddel om een (ramp)situatie meer grijpbaar en bespreekbaar te maken. In het artikel Thematisch vergaderen matrixgebruik staat meer informatie over deze methode. De matrix werd als zeer prettig ervaren. 

Waardevol?
Bij de evaluatie werd de matrix thematisch vergaderen meermalen benoemd als iets om mee naar huis te nemen. De rol van plotter/secretarieel ondersteuner werd als zeer belangrijk ervaren. Vandaar ook dat de conclusie werd getrokken dat de plotter meegenomen moet worden in het traject van opleiden-trainen-oefenen. Bij een volgende Masterclass zouden ook plotters deel moeten nemen.