U bent hier

Rapport Staat van de rampenbestrijding en crisisbeheersing

Auteur: 

Stand van zaken eind 2011

Op basis van de onderzoeksgegevens die in de periode tot de peildatum 23 december 2011 zijn verzameld, stelt de Inspectie OOV vast dat de veiligheidsregio’s stappen vooruit maken in de voorbereiding op de rampenbestrijding, maar dat het minimumniveau zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio’s en het bijbehorende Besluit nog niet in de volle omvang behaald wordt. Het merendeel van de veiligheidsregio’s haalt dit niveau bijna, maar een aantal veiligheidsregio’s zal nog (en op enkele punten soms flinke) stappen moeten behalen.