U bent hier

Stichting MIMMS lanceert MIMMS 3.0

Auteur: 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding vragen om innovatie. Dit geldt ook voor het cursusaanbod van de Stichting MIMMS.

Het vak van crisisbeheersing en rampenbestrijding is volop in beweging. Een gestroomlijnde acutezorgketen, die zowel in dagdagelijkse als grootschalige (opgeschaalde) situaties goed functioneert, is hierbij een must. Ketenpartners zullen hierbij zowel individueel als gezamenlijk goed voorbereid moeten zijn, zowel pre-hospitaal als hospitaal: ieder zijn schakel, samen de keten van het acutezorgproces.

De MIMMS-cursus richt zich op het pre-hospitale deel van de acutezorgketen, bij de HMIMS staat het hospitale deel centraal.

De acutezorgketen is onderdeel van een groter geheel bij crisisbeheersing en rampenbestrijding. In beide cursussen wordt dan ook aandacht besteed aan de scharnierpunten en verbindingen met de multidisciplinaire partners binnen het domein van de Openbare Orde en Veiligheid.

MIMMS 3.0
In 2012 wordt in dit kader de MIMMS 3.0 gelanceerd. Deze cursus is gebaseerd op het principe van “Blended Learning”: een combinatie van online leren (e-learning) en één dag contactonderwijs. Inhoudelijk zijn daarnaast hierin de nieuwste inzichten en (internationale) standaarden op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding verwerkt.

HMIMS
Ook op het gebied van de Hospital MIMS (HMIMS) zijn er belangrijke innovaties. In de Basic HMIMS 2.0 zijn de laatste inzichten op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding verwerkt.

Daarnaast wordt op veler verzoek vanuit de zorgsector een Advanced HMIMS ontwikkeld. Na een gevolgde (Basic) HMIMS cursus biedt de Advanced HMIMS, sleutelfunctionarissen een verdiepingsslag op het gebied van:

  • de optimalisatie van crisisbeheersing en rampenbestrijding waarbij ‘custom made’ de relatie tot het eigen ZiROP centraal staat;
  • de rollen van ‘nieuwe’ sleutelfunctionarissen en teams binnen de crisisorganisatie;
  • het management van de eigen zorgcontinuïteit van ziekenhuizen bij rampen en crises.

HMIMS Advanced
De Advanced HMIMS komt formeel begin 2013 beschikbaar. Bij behoefte is het mogelijk om reeds in 2012 via een ‘maatwerkcursus’ te profiteren van een aantal nieuwe innovatieve elementen van de Advanced HMIMS.

Inschrijven en meer informatie
Voor nadere informatie: neem contact op met het cursusbureau van de ALSG, telefoon: 013-58 00 211 of info@alsg.nl