U bent hier

Handreiking Opvang Chemisch Besmette Patiënten

Auteur: 

Als vervolg op een eerste awareness scholingsactiviteit vanuit de GHOR Academie rondom de opvang van chemisch besmette patiënten is een handreiking opgesteld met de titel: "opvang chemisch besmette patiënten op de SEH".

Deze handreiking is door een regionale projectgroep, onder aansturing van Pieter Janssen van Spectrigon, tot stand gekomen. De opdrachtgever is de groep van Hoofden SEH van de acht deelnemende ziekenhuizen in het Netwerk Acute Zorg Zwolle. De handreiking is deze week door hen unaniem vastgesteld, waarbij het wordt gezien als een zeer bruikbaar en pragmatisch instrument voor verdere implementatie binnen de eigen ziekenhuisorganisatie.

De handreiking gaat primair over de planvorming rondom de opvang van chemische besmette patiënten in de dagelijkse situatie op de SEH. De vervolgstap is het opzetten van een OTO-traject voor implementatie van deze handreiking waarbij het uitgangspunt is zoveel mogelijk gebruik te maken van reguliere OTO-activiteiten binnen de regio.

Daarnaast zal in de eerste helft 2012 deze handreiking ook worden uitgebreid voor toepassing bij het gehele pallet aan CBRN-patiënten zowel in dagdagelijkse als grootschalige (opgeschaalde) situaties. De handreiking voorziet in een structuur die dit mogelijk maakt. De rode draad wordt namelijk gevormd door het uit de MIMMS afkomstige CSCATTT-principe wat steeds meer een standaard ordeningsprincipe binnen de crisishandeling is.

De totstandkoming van deze handreiking werd vooral gekenmerkt door pragmatisme en een goede regionale en landelijke geneeskundige betrokkenheid. Daarnaast is gebruik gemaakt van bijvoorbeeld de landelijke leidraad CBRNe, internationale documentatie en regionale producten zoals bijvoorbeeld ontwikkeld in Noord Nederland.

Als best practise uit dit traject willen we meegeven gebruik te maken van de in de eigen regio beschikbare kennis en expertise, waarbij de expertise van de in de regio aanwezige Geneeskundige Adviseurs Gevaarlijke Stoffen onontbeerlijk is. De inbreng van deze kennis en expertise heeft ervoor gezorgd dat deze handreiking een praktisch en ondersteunend instrument is geworden dat draagvlak heeft binnen de regio.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Pieter Janssen van Spectrigon (p.janssen@spectrigon.com)
Wim Heupers OTO coördinator Netwerk Acute Zorg Zwolle (w.heupers@isala.nl)

Voor op of aanmerkingen houden wij ons van harte aanbevolen.