U bent hier

Zelfredzaamheid op gemeentelijk niveau

Auteur: 

Naast het Rijk worden ook op gemeentelijk niveau de verwachtingen duidelijk neergezet

Zelfredzaamheid is voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken inmiddels een bekend thema binnen het denken over rampen en crises. Maar ook bij de lokale overheden wordt het steeds duidelijker dat burgers een eigen verantwoordelijkheid en niet voor alles bij de overheid kunnen aankloppen. Een recent artikel in Binnenlands Bestuur laat zien dat "zelfredzaamheid" dan ook waarde krijgt in het dagelijks verkeer.

Lees hier het artikel.